top of page

HUS

Vi skissar, ritar presentationer, ritar bygglovsritningar, ritar och upprättar förfrågningsunderlag,

skriver beskrivningar, kostnadsberäknar, samordnar projektering eller leder projektering med alla fack ( VVS. el, akustik, geoteknik etc).

Vi kan äldreboende, skolor, förskolor, kontor, bostäder, villor, turistprojekt, samlingslokaler

Vi ritar lika gärna nybyggnader som ombyggnader, vi har erfarenhet av ombyggnad av kulturhistoriskat värdefulla byggnader och miljöer.

Vi gör både projekt med helhetsansvar eller ingår i projektgrupper vid sidan av andra konsulter.

 

PLANER

Vi gör planansökningar, programhandlingar, planförslag med illustrationsplaner, detaljplaner, planbeskrivningar, genomförandebeskrivningar och enkla miljökonsekvensbeskrivningar.

 

KUNDER

Våra kunder är både privatpersoner, privata företag, offentliga företag och statliga verk.

Våra kunder är både stora och små.

Med kontor i Karlskrona och Malmö är Svefors Arkitekter AB verksamma i Småland och Skåne.

bottom of page