Verksamhet

 

Vårt företag - Svefors Arkitekter AB - finns i Karlskrona sedan 1995 och i Malmö sedan 2008. Vi är två arkitekter som arbetar med arkitektförslag och skisser, utredningar, projektering och planarbete. Kontoret har verksamhet i Blekinge, Kalmar län, och i Skåne. I projekten samarbetar vi med konstruktör, el- och VVS-konsulter.

Bland våra projekt finner du bostäder, villor, skolor och förskolor, äldreboenden, vårdinstitutioner, turistanläggningar, samlingssalar, konsertsalar, och kulturhistoriska ombyggnader och tillbyggnader.

Vi arbetar också med fastighetsutredningar, fastighetsutveckling, kostnadsuppskattningar, och planuppdrag.