top of page

Verksamhet

 

Vårt företag - Svefors Arkitekter AB - finns i Karlskrona sedan 1995 och i Malmö sedan 2008. Vi är två arkitekter som arbetar med arkitektförslag och skisser, utredningar, projektering och planarbete. Kontoret har verksamhet i Blekinge, Kalmar län, och i Skåne. I projekten samarbetar vi med konstruktör, el- och VVS-konsulter.

Bland våra projekt finner du bostäder, villor, skolor och förskolor, äldreboenden, vårdinstitutioner, turistanläggningar, samlingssalar, konsertsalar, och kulturhistoriska ombyggnader och tillbyggnader.

Vi arbetar också med fastighetsutredningar, fastighetsutveckling, kostnadsuppskattningar, och planuppdrag.

bottom of page