top of page

Äldreboende

Elineberg

Om- och tillbyggnad av ålderdomshem till lägenheter för särskilt boende i Rödeby. Nya stora terrasser och balkonger vetter mot park och trädgård.

bottom of page