top of page

Kulturhistoriska Byggnader

Kulturskolan & NTI gymnasiet, Karlskrona

Ombyggnad av gamla marinmuseum till skolor och kontor.

Statligt Byggnadsminne.

Statens fastighetsverk 2001 och 2004

Residenset Karlskrona

Renovering, ombyggnad sutterängvåning till kontor, ombyggnad övervåning garage till övernattningslägenhet.

Statligt Byggnadsminne.

Byggherre: Statens fastighetsverk 2001 och 2004

Cisternskjulet Örlogshamnen, Karlskrona

Ombyggnad för Northern Light-projektet. Statligt Byggnadsminne.

Byggherre: Fortifikationsverket 2007

F.d kokhuset Stumholmen, Karlskrona

Ombyggnad för kontor.

Statligt Byggnadsminne

Byggherre: Statens fastighetsverk 2001

F.d sjukhuset Stumholmen Karlskrona

Ombyggnad för kontor.

Statligt Byggnadsminne

Byggherre: Statens fastighetsverk 2001

Slup- och barkasskjulet Stumholmen, Karlskrona

Ombyggnad del av byggnaden för kontor.
Statligt Byggnadsminne

Byggherre: Statens fastighetsverk 2001

Corps de Garde Stumholmen, Karlskrona

Ombyggnad för kontor.
Statligt Byggnadsminne

Byggherre: Statens fastighetsverk 2008

bottom of page