Kontor

Kv. Anckarstierna Karlskrona

Granne med skeppsgossekasernen och teaterladan ligger denna kontorsbyggnad, ritad åt Fortverket 2005-2006.