top of page

Skolor och förskolor

Solgläntans förskola, Eriksmåla

47.png

Ny förskola för eriksmåla, emmaboda kommun. Planerad byggstart hösten 2023.

Stationsstadens förskola

Stationsstaden_LowRes-8.jpg

Nybyggnad av förskola i 8 avdelningar, centalt Kävlinge. Förskolan projekterades för att ge största möjliga yteffektivitet och samlade korridoryta i stora gemensamma rum med tilltagen takhöjd som brukas av verksamheten pedagogiskt och till måltider, mm.

Klockarskogsskolan

image.png

Ombyggnad av Klockarskogsskolan, Osby. Till vänster i bild en flygel från 1960-talet, med klassrum i par på olika nivåer. Genom att vända entréerna åt samma håll som fritids verksamhet till höger i bild, kan kommunikationsutrymmena användas mer yteffektivt, och skolan få mer plats över för den pedagogiska verksamheten i klassrum och grupprum. Gemensamma resurser samlas i den nybyggda mellandelen, som uppförs på befntlig platta och med en väl upplyst korridor med god kontakt till intilliggande verksamheter.

Rosenfeldtskolan

Ombyggnad av Rosenfeldtskolan, Trossö, Karlskrona. Två befintliga byggnader från 1890- resp 1950-tal sammafogades med en upphöjd glasgång. 50-talsbyggnaden förlängdes dessutom med en biblioteksbyggnad. Biblioteket har vacker kontakt med både Amiralitetsparken med sina stora träd, och stadens två barockkyrkor.

Trots de befintliga rummens smala mått och begränsningar är skolan nu anpassad för undervisningen idag med integrerat fritids och särskola.

Bastasjö Förskola

Nybyggnation av Montessori förskola i Karlskrona.

Förskolan är planerad för 6 avdelningar med gemensamma lokaler och tillagningskök.
Fasadmaterialet är ljus träpanel med fönster i gult blått och rött. Taken är av papp för att ge ett lätt intryck och taksparrarna är röda. Barnstugan finns i nybyggda Bastasjö småhusområde med ett grönomrade med björkskog intill. Lekgårdarna är spännande med många träd, vatten och platsbyggda lekutrustningar. 

Vissefjärda skola

Vissefjärda skola ritades om för att passa dagens behov. Ett bibliotek med generös takhöjd har utvidgat den smala huskroppen och fönster mellan koridor och bibliotek skapar sammanhang mellan våningsplanen. Varma naturmaterial som limträ, träullsplattor etc och vackra fönsterpartier skapar en ljus och trivsam atmosfär. Trapphuset har fått nya ljusa och luftiga entréer.

Johannesbergs förskola

Nybyggnation i Rödeby, Karlskrona. Byggnaden formgavs efter terrängens förutsättningar med stark lutning. Invändigt finns ramper som en extra kvalitet.

Simulatorbyggnad

På Lindholmen söder om Trossö i Karlskrona innerstad, i unik världsarvsmiljö, i anslutning till bland annat repslagarebanan ligger nya lokaler för marinen.

Byggnaden är utformad i två delar med olika karaktär. Material, färger, konstruktioner, har varierats för att byggnaden skall smälta in i samlingen av befintliga kulturbyggnader och samtidigt vara ett tydligt uttryck för vår tids verksamhet på platsen.

Jämshögs folkhögskola

Entré

Kulturskola i Skeppsgossekasernen

Denna byggnad som har hyst såväl skola som bostad för skeppsgossar, och senare varit museum, byggdes 1999 om till kulturskola för Karlskrona kommun.

De höga och rymliga våningsplanen med sin generösa takhöjd och goda ljusinsläpp bildar förutsättning för en ombyggnad som ska passa en mängd funktioner. Här ryms unga musiker, skulptörer, dansare, mm under ett och samma tak.

Knut Hahnskolan i Ronneby

Denna gymnasieskola, byggd på 60-talet, har bland annat försetts med inglasade atrium, ny matsal och fasader med nytt utseende.

Läs vad Blekinge Läns Tidningar skrev om Knut Hahnskolan.

Läs vad Sydöstran skrev om Knut Hahnskolan.

Förskola Hasslö Karlskrona

Sammanbyggd via en glasgång med en befintlig skola (50-60-tal). Byggnaden öppnar sig mot omgivande skog och hällmark. Grupprum och ateljé har hög takhöjd och vackra utblickar.

Skrävle skola

En liten landsortsskola i falurött med vita knutar som byggts om till förskola och skola med bibehållen stil.

Ramdala skola 

På Ramdalaslätten öster om Karlskrona ligger denna skolbyggnad. Lokalerna har utformats för att passa både barns och vuxnas storlekar och behov.

Stor omsorg har lagts på materialval, och med naturliga material som limträ, träullsplattor och invändiga fönsterdelar i trä, har skolan fått en varm och skön atmosfär som bidrar till arbetsro och trivsel.

Tving skola 

Tillbyggnad av 60-tals och 20-talsbyggnader. Husen länkades samman med ett nytt bibliotek. det är högt i tak, med balkar i solfjädersform. ljusa färger och naturmaterial skapar en varm och trivsam stämning.

Thunells förskola Rödeby

Belägen i en uppvuxen park mitt i byn. Förskolan hyser fyra avdelningar.

Saltkråkans Förskola

Saltö, Karlskrona

I bottenvåningen i ett nybyggt bostadshus ligger denna förskola, vilket gav särskilda förutsättningar för planlösning.
Lägenheterna har egna ingångar med trapphus. Resultatet är en förskola som är integererad i bostadsområdet runt omkring och samtidigt har egen gård.

bottom of page